ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( HSE )

Safety / Occupational Health / Environment*** HSE***

منابع کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه آزاد

 

رشته ها - مواد امتحانی - ضرایب دروسی که دانشجویان

و فارغ التحصیلان کارشناسی بهداشت محیط می توانند در آن شرکت

کنند ( دانشگاه آزاد)

 

رشته - گرایش

مواد امتحانی و ضرایب

مهندسی محیط زیست –آب  و فاضلاب

1-زبان تخصصی انگلیسی 2- ریاضیلت مهندسی 3- تصفیه آب و فاضلاب 4- آلودگی های محیط زیست 5- مکانیک حرارت و سیالات6- هیدرولوژی مهندسی

7- آلودگی های هوا و روش های کنترل آنها

ضرایب به ترتیب دروس :

- آب و فاضلاب ( 3، 2 ، 3 ، 3، 2، 0 ، 0)

- آلودگی هوا ( 3 ، 2، 0، 2 ، 3، 0، 2)

- آلودگی منابع آب (  3 ، 2، 2، 2 ، 3، 3، 0)

مهندسی محیط زیست-

آلودگی هوا

 

مهندسی محیط زیست-

آلودگی  منابع آب

 

مهندسی طراحی محیط زیست

1- زبان تخصصی انگلیسی 2- شناخت محیط زیست 3-مبانی طراحی 4- تاریخ طراحی محیط 5- آلودگی های محیط زیست ، ضرایب به ترتیب دروس ( 3، 3،3، 2، 3)

مدیریت محیط زیست-

مدیریت محیط زیست

1- زبان تخصصی انگلیسی 2- ریاضیات آماری 3- آلودگی های محیط زیست ( آب ، هوا ،صدا ،خاک) 4- شناخت محیط زیست ( اکوسیستم های آبی و خاکی) 5- مبانی مدیریت 6- اقتصاد عمومی 7- مبانی حقوق 8 – ارزیابی محیط زیست 9- اصول حقوق محیط زیست 10- مقدمات حقوق بین الملل   ضرایب به ترتیب دروس:

- مدیریت محیط زیست (3 ، 2 ، 2، 2، 2، 0،0، 3، 0 ،0 )

- اقتصاد محیط زیست (3 ، 2 ، 2، 2،0، 2 ، 0، 3، 0،0)

- حقوق محیط زیست ( 3، 0 ، 2، 2، 0، 0، 3، 0، 3، 1)

مدیریت محیط زیست-

اقتصاد محیط زیست

 

 

مدیریت محیط زیست-

حقوق محیط زیست

محیط زیست -آلودگیهای  محیط زیست

- زبان تخصصی انگلیسی 2- آلودگی های محیط زیست 3- اکولوؤی حیات وحش 4- شناخت و حمایت محیط زیست 5- ارزیابی محیط زیست   6- بیولوژِی و شناخت حیوانات شکاری  

ضرایب به ترتیب دروس:

-زیستگاهها و تنوع زیستی ( 3 ، 2 ، 3، 2،2 ، 2)

- آلودگی های محیط زیست ( 3، 3، 2 ، 2، 2، 2)

- ارزیابی و آمایش سرزمین (3، 2، 2، 2، 3، 2)

 

محیط زیست –

زیستگاهها و تنوع زیستی

 

 

 

محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین

 

آلودگی و حفاظت

محیط زیست دریا

1-زبان تخصصی انگلیسی2- آلودگی های محیط زیست3- اکولوژی 4-شیمی ( معد نی ، آلی ، عمومی ) ضرا یب به ترتیب دروس:( 3 ، 2 ، 1، 3)                                                                                            

 

مهندسی کشاورزی –

منابع

1-زبان تخصصی انگلیسی 2- ریاضیات مهندسی

 3- هیدرولیک و منابع آب 4- هیدرولوژی 5- آمار و احتمالات 6 –هواشناسی.  ضرا یب به ترتیب دروس ( 2، 2 ، 2 ، 3  ، 3 ، 3)

 

 

مدیریت خدمات

بهداشتی و درمانی

- زبان تخصصی انگلیسی 2- ریاضی 3-آمار

4-اقتصاد خرد 5- اقتصاد کلان 6- کلیات مدیریت

7 -کلیات بهداشت عمومی  ضرایب به ترتیب دروس ( 2، 2 ، 2 ، 1  ، 1 ، 4 ، 2)

 

مدیریت شهری

1-زبان تخصصی انگلیسی 2- نظریه های عمومی مدیریت 3- درک متون مدیریت (به زبان فارسی ) 4- دانش مسائل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی ، خدماتی و طرح های عمرانی 5- آمادگی و استعداد تحصیلی ویژه رشته های مدیریت.

     ضرایب به ترتیب دروس ( 1، 2 ، 1 ، 2  ، 2)

 

مدیریت اجرایی

مهندسی شیمی –

 

مهندسی محیط زیست

1-زبان تخصصی انگلیسی 2- انتقال حرارت (1،2) 3- ترمودینامیک 4- مکانیک سیالات 5- کنترل فرآیند 6- انتقال جرم و عملیات واحد (1،2) 7- طراحی راکتور.

 ضرایب به ترتیب دروس ( 1، 1 ، 1 ، 2  ، 0  ،2،2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم مرداد ۱۳۸۶ساعت ۲۱:۵۳ بعد از ظهر  توسط صمد حاجی عباسی   |