ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( HSE )

Safety / Occupational Health / Environment*** HSE***

چک لیست بازدید عمومی از کارگاه

 

فرم گزارش بازدید ایمنی (عمومی)

 

ردیف

معیار ارزیابی

شرایط مطلوب

نتیجه بازدید

نا مناسب

تا حدی مناسب

مناسب

1

استقرار ماشین آلات/ تجهیزات

- فضای مناسب دستگاه

- تناسب حجم دستگاه با فضای کارگاه

 

 

 

2

شرایط ایمنی کار با دستگاه

- وجود حفاظهای ایمنی مناسب

- سیستم هشدار دهنده

- اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه

 

 

 

3

البسه استحفاظی

- وجود وسایل استحفاظی فردی متناسب با عملیات در کارگاه (مطابق جدول PPE)

- استفاده از البسه استحفاظی مناسب در حین انجام کار

 

 

 

4

نظم و انضباط کارگاه

- عدم وجود وسایل و ادوات اضافی در محیط کارگاه

- استقرار کلیه وسایل و ادوات در محلهای مشخص

 

 

 

5

نظافت کارگاهی

- عدم لغزندگی کف کارگاه

 

 

 

6

وسایل اطفاء حریق

- وجود وسایل اطفاء حریق مناسب به تعداد کافی

- نصب وسایل اطفاء حریق در محل های مورد نظر

- بازدید مدت اعتبار وسایل اطفاء حریق

- بازدید مدت اعتبار وسایل اطفاء حریق  

 

 

 

7

راهنمای فرار

- وجود درب های خروج اضطراری

- عدم وجود اشیاء و ادوات اضافی در مسیر فرار

- وجود تابلو های راهنما

- ایمن بودن مسیر فرار

 

 

 

 

 

ردیف

معیار ارزیابی

شرایط مطلوب

نتیجه بازدید

نا مناسب

تا حدی مناسب

مناسب

8

سیستم برق رسانی

- سلامت کلید و پریزها

- عدم رها شدن سیم و کابلهای برق

- سلامت روکش سیم و کابلها

- بسته بودن درب جعبه فیوز (کنتور)

 

 

 

9

میزان آگاهی افراد از نکات ایمنی پیرامون

- شناسائی خطرات

- طرز مقابله با خطرات

- وظایف در شرایط اضطراری

- استفاده از وسایل اطفاء حریق

 

 

 

10

آموزش های ایمنی کارکنان

- آموزش های ایمنی سالیه

- آموزش های ایمنی حرفه ای توسط سرپرست

 

 

 

11

جعبه کمک های اولیه

- وجود کلیه لوازم و داروهای تعیین شده

- تاریخ مصرف داروها

 

 

 

12

علائم هشدار دهنده ایمنی

- وجود پوستر ، تابلو و علائم هشداری لازم در کارگاهها

- توزیع نشریه ایمنی در کارگاه ها

 

 

 

13

وضعیت بهداشتی کارگاه

- سرویس های بهداشتی

- حمام ها

- دستشویی ها

- راه آب ها (DRAINS)

- سیستم فاضلاب

 

 

 

14

وضعیت تهیویه عمومی

- سیستم تهویه عمومی شامل فن ها و کولر ها...

 

 

 

15

وضعیت تهویه موضعی

- سیستم تهویه موضعی برای مشاغل خاص

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۶ساعت ۲۰:۵۶ بعد از ظهر  توسط صمد حاجی عباسی   |